Wie zijn we?

Oorsprong & geschiedenis

De Stichting Podium Euritmie vindt haar oorsprong in een groep mensen (denktank) die zich in 2003 hebben ingezet om de euritmie die zich toen in moeilijk vaarwater bevond te helpen in een positievere stroom te krijgen. Daar ontstond de vraag naar het scheppen van financiƫle mogelijkheden ter stimulering van een nieuwe bloei van de podium kant van de euritmie. Enkele van deze mensen hebben toen de Stichting Podium Euritmie opgericht.

Deze stichting heeft tot doel het uiteindelijk oprichten, in stand houden en verder tot ontwikkeling brengen van een opleiding uitvoerend kunstenaar in brede zin.

Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner (artikel 2 van de statuten). Daaronder valt ook het steunen van euritmie producties die een bijdrage kunnen leveren aan het zich verder ontwikkelen van de euritmie en haar dragers naar dit doel (lid 2b van dit artikel).

Daar de ontwikkelingen naar een opleiding podium kunstenaar in Nederland tijdelijk niet mogelijk zijn, ligt op dit moment de activiteit van de stichting vooral bij het stimuleren van potentieel talent en het onder de aandacht brengen van deze kunst, middels de podium euritmie zelf. Dit voorlopig alleen binnen Nederland.

Inmiddels hebben al meerder groepen van onze hulp gebruik kunnen maken. Bovendien is het zo dat wij als stichting ook voor kunstenaars aanvragen kunnen doen bij grotere reguliere fondsen. Dit heeft inmiddels al vruchten afgeworpen, zowel financieel voor de betreffende aanvrager als voor het introduceren van deze kunst binnen de reguliere kunstsubsidies.

Organisatie

De stichting is een non-profit organisatie. Alle bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.

Het fiscaal nummer is: 8168.14.673

De bestuursleden van de stichting vergaderen ongeveer elke 2 maanden. Dan worden eventuele subsidie aanvragen voor podium projecten bekeken, er worden ervaringen uitgewisseld over onderzoek naar lopende aanvragen, geziene voorstellingen en besluiten over subsidies genomen.Tevens worden taken verdeeld voor onderzoek en uitvoering.

Er word gezocht naar mogelijkheden tot nieuw te ondernemen stappen en eventuele eigen initiatieven van de stichting zo als bijvoorbeeld het stimuleren van gesprekken over en met meerdere geĆÆnteresseerden over de verdere ontwikkeling van de podium euritmie en een toekomstige opleiding mogelijkheid.

Bestuur

Voorzitter: Marleen Klinkenberg

Na een opleiding als meubelmaker op de Rietveld Academie kende haar leven vele omzwervingen, gedurende de welke haar liefde voor de antroposofie en de euritmie vooral groeide. Vanaf 2004 verbond zij zich enthousiast als voorzitter aan de Stichting Podium Euritmie.

Secretaris: Ghiti Brinkman

Volgde haar euritmie-opleiding in Den Haag en Dornach en euritmie-therapie in Den Haag. Sinds 2001 lid van de Projectgroep Gedenkstonde Den Haag en van de groep die jaarlijks de Grondsteenspreuk in euritmie verzorgt tijdens de Grondsteenconferentie. Daarnaast is zij werkzaam in losse kleine projecten en als euritmie-therapeut. Wil zich graag inzetten voor meer podium-euritmie in Nederland, zodat meer mensen met de euritmie als kunst in aanraking kunnen komen.

Secretaris: Vincent Harry

Volgde zijn euritmie opleiding in Den Haag. Sinds 1996 euritmie docent op het Rudolf Steiner College in Rotterdam. Podiumervaring als acteur, danser en euritmist in binnen- en buitenland.
De laatste jaren stimuleert hij met name de pedagogische euritmie in Nederland door onder meer het initiatief PEP (Pedagogisch Euritmie Platform).
Sinds 2010 coacht en traint hij in verschillende onderwijsinstellingen en sinds september 2014 doceert hij ook euritmie op de Hogeschool Leiden aan de Academie voor Euritmie.

Penningmeester: Yolanda Tijsterman

Yolanda heeft vanaf mei 2000 gewerkt bij de Euritmie Academie in Den Haag, waarvan 3 jaar (2010-2013) als directeur. Na de fusie in 2013 van de Euritmie Academie met Hogeschool Leiden is zij werkzaam als manager bij Hogeschool Leiden.

Beleid

De stichting streeft er naar zo zorgvuldig mogelijk met haar geldstroom om te gaan, zich realiserend dat daar door de schenkers meestal hard voor is gewerkt.

Wij zetten ons er voor in om de geldstroom naar ons toe op gang te houden opdat we onze steun zo veel mogelijk structureel kunnen maken. Middels deze website streven wij er naar onze donateurs zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ons werk en in gesprek te blijven met hen. Wij verwachten van de aanvragers dat zij zich houden aan de gestelde procedure en vragen hen ook ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen hun werk.

Elke aanvraag wordt aan die procedure en onze doelstellingen getoets.
Wij trachten aanvragers te stimuleren ook binnen het reguliere fondsen aanbod aanvragen te doen en begeleiden hen daar zo nodig in of stellen ons beschikbaar als tussenpersoon.

Er is een samenwerking met andere fondsen, zoals de Iona Stichting, om er voor te zorgen dat er geen overlappingen ontstaan en om ervaringen uit te wisselen. Wij streven er naar met zo weinig mogelijk middelen optimale hulp te kunnen bieden.

Wij hebben intensief contact met verschillende euritmisten uit werkveld en opleiding die ons waar nodig kunnen adviseren.