Voorlopige stopzetting verstrekking subsidies

Het bestuur van de Stichting Podium Euritmie heeft besloten alle subsidies voorlopig stop te zetten. Er is een periode van herbezinning nodig waarin wij willen proberen ervoor te zorgen dat er niet alleen geld uitstroomt maar ook instroomt om de toekomst van de podiumeuritmie in Nederland te kunnen blijven ondersteunen. Ook willen we ons buigen over inhoudelijke criteria die we bij de besluitvormingsprocedure kunnen gaan hanteren. Dat heeft tijd nodig.

Wij hopen op begrip voor deze ontwikkeling.

Bestuur SPE