Contact

Stichting Podium Euritmie
Perponcherstraat 45, 2518 SN Den Haag

Email: spe@stichtingpodiumeuritmie.com
IBAN: NL75 INGB 0000 5541 89 t.n.v. Stichting Podium Euritmie Den Haag

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen kunt u dit doen via:

Voorzitter
Mevr. M. Klinkenberg
De Bruynestraat 11
2597 RD Den Haag
Tel: 070 324 09 00

Secretaris
Dhr. V. Harry
Tel: 070 364 03 31