Jaarverslag 2018

Inleiding

In 2018 heeft de Stichting Podium Euritmie een groot bedrag gekregen uit de erfenis van Astrid van Wageningen. Zij is in 1986 overleden en heeft het vruchtgebruik van haar huis in de Riouwstraat nagelaten aan Anneke Baron. Toen de laatste overleed, was er nog een aanzienlijk bedrag van dat geld over. Het heeft wel de nodige voeten in de aarde gehad om dat geld ook daadwerkelijk te mogen ontvangen, maar met de nodige hulp is dat gelukt.

Eind 2018 is een begin gemaakt met het nadenken over hoe we het geld een goede bestemming kunnen geven. Hoe kunnen we stimuleren dat er meer podiumeuritmie in Nederland te zien is? Dat zal in 2019 verder uitgewerkt gaan worden.

Toekenningen

Uiteraard hebben wij weer een aantal toekenningen kunnen verstrekken, zodat de euritmie zichtbaar kon worden voor het publiek. Geen grote zalen dit jaar, maar wel van een grote diversiteit.

 1. Paul de Roo kreeg € 200,- voor zijn jaarlijks terugkerende project op de Stille Zaterdag. Een intieme middag met de compositie ‘Muziek voor de Stille Zaterdag’ van Paul de Roo, uitgevoerd door de componist zelf, met stille euritmie en een lezing.
 2. José Vlaar deed een aanvraag voor de feestelijke euritmische viering van de 80ste verjaardag van Adriana van Beek en kreeg € 150,-.
 3. De groep IOANNA verzorgt vier maal per jaar een culturele middag met veel euritmie ter gelegenheid van de jaarfeesten. Zij kregen € 1.000,-. Zij kunnen daarvoor 2 van de 4 jaarlijkse voorstellingen realiseren.
 4. De theaterzaal van het Vreedehuis heeft gezorgd voor professionele belichting. Die zal euritmievoorstellingen in die zaal zeer ten goede komen. Wij hebben een bedrag van € 7.500,- geschonken omdat het de professionaliteit van voorstellingen zeer ten goede kan komen als er goede belichting mogelijk is.
 5. Elisabeth Appenrodt heeft subsidie aangevraagd voor euritmie op basis van de Openbaringen van Johannes. Er was die middag een lezing van Jaap Sijmons. De euritmie is helaas niet doorgegaan, zal in 2019 op verschillende plaatsen worden getoond. Ze kregen € 965,-.
 6. Op uitnodiging van Elizabeth Appenrodt kon een groep uit Dornach in Den Haag de euritmische uitwerking laten zien van een sprookjesachtig verhaal van de dichter Galsan Tschinag uit Mongolië met als titel “Salz der Erde”. Zij kregen € 1.370,00.
 7. Marleen Matthijsen kreeg € 580,- voor de Michaelviering in Den Haag.
 8. De grote voorstelling met orgel onder de titel Adam is door het internationale Sjostakowitsj Ensemble nogmaals voor een deel opgevoerd in het kader van een zomerweek georganiseerd door Chantal Heijdeman. Voor deze extra voorstelling is € 1,200,- toegekend.
 9. Gedenkstonde voor de Gestorvenen, euritmieprogramma met toespraak. De jaarlijkse viering in november van de Haagse afdeling van de Antroposofische Vereniging kreeg € 670,-.
 10. Ook in Zutphen is een Gedenkstonde met euritmie georganiseerd met Chantal Heijdeman en Martine Meursing. Hiervoor is € 250,- toegekend.
 11. Juliette Lelieveld kreeg € 750,- ter ondersteuning van een programma met solo-euritmie bij een kooruitvoering van Puccini’s Messa di Gloria.
 12. Euritmiedocent Antonio Chavez heeft met leerlingen van het Marecollege een euritmieuitvoering gerealiseerd: Spiegel in Spiegel. Zij hebben het in Witten Annen laten zien, maar ook in Nederland. Ze kregen ter ondersteuning € 3.000,-.
 13. Ernst Reepmaker heeft ter voorbereiding van het Internationale Euritmie impresariaat Quo Vadis op verschillende plekken in Nederland met verschillende euritmistes zogenaamd ‘Meetin’s’ georganiseerd, waarbij naast voorstellingen en euritmiedemonstraties ook ruimte was voor gesprek. Hij kreeg € 3.000,-.

Bestuur
Het bestuur had dezelfde samenstelling als in 2017:

 • Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
 • Mevr. G. Brinkman – secretaris
 • Dhr. V. Harry – secretaris
 • Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester

Resultaat boekjaar
Het boekjaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 435.234,-. Vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur van de Stichting Podium Euritmie is dit exploitatieresultaat ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Mevr. J.M. Klinkenberg – voorzitter
Dhr. Y. Tijsterman – penningmeester


Balans per 31 december 2018

2018 2017
Actief
Liquide middelen
Postbank 17.451 12.217
Postbank – RenteMeerrekening 240 240
Triodos deposito 452.916 22.916
470.607 35.373
Vlottende activa
Debiteuren 0 0
Nog te ontvangen bedragen 0 0
0 0
Totaal 470.607 35.373
2018 2017
Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve 35.373 42.251
Exploitatieresultaat 435.234 -6.878
470.607 35.373
Vlottende passiva
Crediteuren 0 0
Nog te verrekenen bedragen 0 0
0 0
Totaal 470.607 35.373

Winst- en verliesrekening 2018

2018 2017
Lasten
PR Kosten 64 34
Bureaukosten 108 1.194
Advieskosten (advocaat+notaris) 21.501
Reis- en verblijfkosten 89 0
21.762 1.228
Bijdragen 16.814 11.368
Exploitatieresultaat 435.234 -6.878
Totaal 473.810 5.718
Baten
Giften 437.810 2.675
Rente 0 43
Overige baten (o.a. ontvangen spaarrek. VTB) 0 3000
Totaal 473.810 5.718