Wie zijn we?

Oorsprong & geschiedenis

De Stichting Podium Euritmie vindt haar oorsprong in een denktank die zich in 2003 heeft ingezet om de euritmie -die zich toen in moeilijk vaarwater bevond- te helpen in een positievere stroom te krijgen. Daar ontstond de vraag naar het scheppen van financiële mogelijkheden ter stimulering van een nieuwe bloei van de podium kant van de euritmie. Enkele leden van deze denktank hebben toen de Stichting Podium Euritmie opgericht.

Deze stichting heeft tot doel het uiteindelijk oprichten, in stand houden en verder tot ontwikkeling brengen van een opleiding uitvoerend kunstenaar in brede zin.

Hierbij geldt in het bijzonder als uitgangspunt de vernieuwing van de euritmie als podiumkunst gebaseerd op de gedachten van Rudolf Steiner (artikel 2 van de statuten). Daaronder valt ook het steunen van euritmie producties die een bijdrage kunnen leveren aan het zich verder ontwikkelen van de euritmie en haar dragers naar dit doel (lid 2b van dit artikel).

Daar de ontwikkelingen naar een opleiding podium kunstenaar in Nederland tijdelijk niet mogelijk zijn, ligt op dit moment de activiteit van de stichting vooral bij het stimuleren van potentieel talent en het onder de aandacht brengen van deze kunst, middels de podium euritmie zelf. Dit voorlopig alleen binnen Nederland.

Inmiddels hebben al meerder groepen van onze hulp gebruik kunnen maken. Bovendien is het zo dat wij als stichting ook voor kunstenaars aanvragen kunnen doen bij grotere reguliere fondsen. Dit heeft inmiddels al vruchten afgeworpen, zowel financieel voor de betreffende aanvrager als voor het introduceren van deze kunst binnen de reguliere kunstsubsidies.

Organisatie

De stichting is een non-profit organisatie. Alle bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.

Het fiscaal nummer is: 8168.14.673

De bestuursleden van de stichting vergaderen ongeveer elke 2 maanden. Dan worden eventuele subsidie aanvragen voor podium projecten bekeken, er worden ervaringen uitgewisseld over onderzoek naar lopende aanvragen, geziene voorstellingen en besluiten over subsidies genomen.Tevens worden taken verdeeld voor onderzoek en uitvoering.

Er word gezocht naar mogelijkheden tot nieuw te ondernemen stappen en eventuele eigen initiatieven van de stichting zo als bijvoorbeeld het stimuleren van gesprekken over en met meerdere geïnteresseerden over de verdere ontwikkeling van de podium euritmie en een toekomstige opleiding mogelijkheid.

Bestuur

Gerard Smits (Voorzitter)

Omdat hij meer met mensen wilde werken koos Gerard Smits na zijn studie scheikunde (biochemie) niet voor onderzoek in het laboratorium. Na enige tijd werkzaam als docent reisde hij door Zuidoost-Azië. In Dornach (Zwitserland) studeerde hij Goetheanistische fenomenologie en volgde ruim twee jaar euritmie bij Werner Barfod in Den Haag. Meer dan dertig jaar was hij verbonden aan de Vrije School in Den Haag als docent scheikunde van klas 7 tot en met de examenklas. Sinds 2017 is hij docent scheikunde op de opleiding fenomenologie voor leraren bovenbouw van de Vrije Scholen.

Als pedagoog zag en ziet hij het belang van de euritmie in voor kleuters, lagere-school kinderen en pubers. In een vriendengroep die jaarlijks de “Fenemenologische zomerweken” op het terrein van de Vrije Hogeschool in Driebergen organiseerde heeft hij beleefd dat de euritmie op het waarnemingsproces een stimulerende en opwekkende uitwerking had.

In het belang van de euritmie heeft hij de taak van voorzitter van SPE op zich genomen met de gedachte dat de euritmie, die op het podium zichtbaar gemaakt wordt een harmonische ontwikkelende uitwerking op zeer veel uiteenlopende mensen kan hebben.

Ghiti Brinkman (Secretaris)

Volgde haar euritmie-opleiding in Den Haag en Dornach (Zwitserland) en euritmie-therapie in Den Haag. Sinds 2001 lid van de Projectgroep Gedenkstonde Den Haag en van de groep die jaarlijks de Grondsteenspreuk in euritmie verzorgt tijdens de Grondsteenconferentie. Daarnaast is zij werkzaam in losse kleine projecten en als euritmie-therapeut. Wil zich graag inzetten voor meer podium-euritmie in Nederland, zodat meer mensen met de euritmie als kunst in aanraking kunnen komen.

Yolanda Tijsterman (Penningmeester)

Yolanda heeft vanaf mei 2000 gewerkt bij de Euritmie Academie in Den Haag, waarvan 3 jaar (2010-2013) als directeur. Na de fusie in 2013 van de Euritmie Academie met Hogeschool Leiden was zij tot 2019 werkzaam als manager bij Hogeschool Leiden.
Doordat zij jarenlang studenten heeft zien binnenkomen en afstuderen heeft zij ervaren dat euritmie mensen kan verrijken. Door de podium euritmie te stimuleren kunnen meer mensen kennis maken met deze kunstvorm en ervaren hoe inspirerend euritmie kan zijn.

Jos Alaerts (Bestuurslid)

Jos is werkzaam als docent op de vrije school. Hij heeft ruime ervaring in zijn nabije omgeving met euritmie en heeft ervaren hoe stimulerend en harmoniserend het kan zijn. Door de podium euritmie te stimuleren hoopt hij dat een breder publiek kennis kan maken met deze kunstvorm.

Beleid

Het bestuur van de Stichting Podium Euritmie heeft besloten alle subsidies voorlopig stop te zetten. Er is een periode van herbezinning nodig waarin wij willen proberen ervoor te zorgen dat er niet alleen geld uitstroomt maar ook instroomt om de toekomst van de podiumeuritmie in Nederland te kunnen blijven ondersteunen. Ook willen we ons buigen over inhoudelijke criteria die we bij de besluitvormingsprocedure kunnen gaan hanteren. Dat heeft tijd nodig.

Wij hopen op begrip voor deze ontwikkeling.

Bestuur SPE